STAREZ-SPORT, a.s.
Provozovatel sportovních zařízení

Brno.cz
533 033 800
(Po-Pá 8:00-15:30)
info@starezsport.cz
Sportovní areál za Anthroposem

Sportovní areál za Anthroposem

Předložená urbanistická koncepce řešeného území je založena především na respektu k historické úloze a funkci dané lokality od 19 stol. a v obdobné míře rovněž na úsilí o zachování a vyzdvižení nesporných hodnot v areálu. Urbanistická studie řeší území, ohraničené severně a západně průběhem ulice Pisárecká, východním směrem tokem řeky Svratky a na jižní území hraničí s lesními pozemky.

Přímo v řešené lokalitě se nacházejí dva historické objekty tzv. Staré střelnice a restaurace – později tělocvičny, které jsou předmětem památkové ochrany. Stylově lze obě budovy zařadit do období pozdního – doznívajícího – empíru či neoklasicismu. Obě stavby vykazují vysokou kvalitu vlastní architektury i zpracování stylově vyhraněného detailu. Byly postaveny Brněnskou měšťanskou střeleckou společností v roce 1847.

Dominantou areálu střelnice je rovněž mohutná 60 m dlouhá a až 7 m vysoká zeď, která zřejmě plnila funkci ochranného valu při střelbě. Nachází se v těsné blízkosti cyklostezky.

Plánem je vytvořit jeden areál, který bude přístupný široké veřejnosti a bude naplňovat potřeby rekreace a sportovního vyžití návštěvníků všech věkových kategorií.

V západní části areálu je umístěno hlavní hřiště pro malou kopanou v bezprostřední blízkosti doplněné budovou zázemí pro hráče a veřejnost v rozsahu, který umožní splnění požadavků (Mezinárodní pravidla malého fotbalu – Asociace malého fotbalu České republiky). Vzdálenost budovy od hlavního hřiště je menší než 15 m, jak bylo požadováno. Zbývající 3 hřiště jsou tréninková. Navýšení počtu diváků při konání sportovní akce je řešeno stoupajícím terénem – svahem, který bude upraven terasami. Takto připravený terén umožní dočasné vybudování montovaných tribun pro diváky. Úprava pomocí teras je navržena k zachycení případné svahové nestability, kterou je dle geologické mapy nutno v území předpokládat a předejít rámci terénních úprav pohybům zemního tělesa.

Stávající atletický ovál je upraven jako startovací a dojezdová dráha pro závody horských kol a cyklokros. Ve střední části jsou situována 2 tréninková hřiště pro malou kopanou, menší klopená dráha pro in-line bruslení s normovými parametry a jedno univerzální hřiště na basketbal a házenou. Zbývající volné plochy uvnitř oválu jsou využity pro umístění workoutových aktivit - zařízení pro venkovní cvičení. tyto plochy jsou rovněž volně přístupné bez bariér. Pouze hřiště pro míčové hry budou oddělena od okolních ploch sítěmi z nerezových lanek, sloužícími k zachycení odlétajících míčů. Ve východní části stávajícího atletického oválu jsou situovány plochy pro MTB školku pro nácvik techniky jízdy na horských kolech o výměře 1900 m² protkaná výškovým převýšením v podobě remízků se zelení.

Konání sportovních nárazových akcí v řešeném území s účastí diváků se bude odehrávat v časovém harmonogramu, který stanoví správce areálu. Akce většího rozsahu vyžadují dočasná organizační opatření, neboť se v tomto případě nejedná o jednoúčelový sportovní areál.

Součástí areálu budou mimo jiné tato sportoviště:

 • 4 hřiště pro malou kopanou
 • 2 víceúčelová hřiště (hřiště pro volejbal, basketbal, národní házenou, korfbal, český lakros apod.)
 • In-line stezka v délce 650 m, kterou je možno v zimních měsících využívat jako běžeckou dráhu pro lyžaře
 • In-line ovál s klopenou dráhou normových parametrů délky 200 m
 • 1 hřiště pro plážový volejbal
 • 1 hřiště pro plážový fotbal
 • 9 jamkový discgolf
 • MTB školka pro 50 osob
 • prostor pro workoutová hřiště
 • lezecká stěna
 • napojení na cyklotrialovou dráhu
 • napojení a propojení pro pěší a cykloturisty stávající Pražské stezky se stezkami v Libušině údolí
 • využití dalších ploch pro dětská hřiště, odpočinkové zóny apod.

    

x

Důležitá zpráva

Nelekejte se, do 7 vteřin budete přesměrováni na nový web.

Společnost Starez - Sport, a.s., která provozuje brněnská sportoviště, modernizuje značku a sjednocuje komunikaci. Změny zavádíme postupně, některá sportoviště tak ještě běží na starých stránkách, jiná už jsme převlékli do nového kabátu.

Přejít na nový web

Děkujeme za pochopení.

x
x

Důležitá zpráva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.