STAREZ-SPORT, a.s.
Provozovatel sportovních zařízení

Brno.cz
533 033 800
(Po-Pá 8:00-15:30)
info@starezsport.cz
Tréninková hala Vodova

Tréninková hala Vodova

Velká hala míčových sportů

Víceúčelová sportovní hala určená prioritně pro míčové sporty (basketbal, volejbal, házená, florbal, futsal). Technické parametry umožňují konaní sportovních akcí na té nejvyšší úrovni. Prostory haly lze využít i pro konání jiných sportovních, kulturních a společenských akcí různého charakteru.

Technické parametry haly:
Rozměry hrací plochy: délka 40 m, šířka 20, výška stropu 12,5 m
Kapacita hlediště: 2.900 míst k sezení pro sportovní akce, 5.500 s využitím hrací plochy pro kulturní akce

 

Malá hala míčových sportů

Víceúčelová sportovní hala určená prioritně pro míčové sporty (házená, basketbal, volejbal, florbal, futsal). Technické parametry umožňují běžnou tréninkovou činnost a konaní sportovních akcí na vrcholové úrovni dle pravidel svazu příslušného sportovního odvětví. Prostory haly lze využít i pro konání jiných sportovních, kulturních a společenských akcí různého charakteru.

V rámci budovy Malé haly je k dispozici sportoviště Dojo uzpůsobené a využívané pro tréninkovou činnost klubu Judo a trénink dalších úponových sportů. 

Technické parametry haly:
Rozměry hrací plochy: délka 40 m, šířka 20, výška stropu 8 m
Kapacita hlediště: 900 míst k sezení pro sportovní akce, 1.400 s využitím hrací plochy pro kulturní akce

 

Plánovaná Tréninková hala pro míčové sporty

Hala je navržena v rozměrech 55x40,25m a je provozně i objemově rozdělena na dvě části – provozní zázemí a vlastní sportovní část.

Sportovní část je navržena s vnitřní sportovní plochou o rozměrech 50x29m (1450 m2) a prostorově vychází z rozměru hřiště pro házenou a florbal (40x20m) v podélném směru, v příčném pak z požadovaného umístění tří tréninkových basketbalových hřišť (26x14m) s nutný postranním zámezím. Při tomto uspořádání se uvažuje s dělením haly na tři samostatné tréninkové části oddělené závěsnými sítěmi. Sportovní plocha mimo výše uvedeného dále pojímá hrací plochu dalšího centrálně umístěného hřiště pro basketbal (28x15m) a hřiště pro volejbal či nohejbal (18x9m). Světlá výška haly je nad sportovním prostorem 7,2m (po spodní hranu stropních vazníků) střešní atika je navržena ve výšce 10,25m. Při podélné stěně směrem k zázemí jsou v nikách integrovány teleskopické tribuny pro cca 200 diváků. Prostor pro další diváky je pak na galerii na úrovni 2.NP cca 100 diváků.

Provozní zázemí sportovní haly je navrženo na severní straně objektu podél celé haly a tvoří provozní pojítko mezi starou halou a novým objektem. Provozní zázemí je dvoupodlažní, výška objektu je 7,2m. Na úrovni 1.NP se nachází šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, na úrovni 2.NP pak administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností, vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením, masážní centrum s kryoterapií a technické zázemí.  Provozně je zázemí sportovní haly navrženo tak, aby došlo k oddělení čistého a špinavého provozu (sportovci-diváci). Vstupu do tréninkové haly, respektive jejího provozního zázemí je řešen jak z východní strany pro běžný týdenní tréninkový režim s případným využitím recepce stávající haly, tak rovněž hlavním vstupem ze strany západní, umožňujícím nástup přímo do 2.NP a sloužícím pro víkendový provoz, popř. provoz s diváky. Provozní zázemí je napojeno přímo na stávající halu a to jak na úrovni 1.NP, tak rovněž přes galerii stávající haly na úrovni 2.NP.

V současné době se v řešeném území nachází stávající vnitroareálové komunikace sloužící k zásobování a dopravní obslužnosti stávajících objektů. Vzhledem k absenci chodníků pro pěší v areálu není důsledně oddělen provoz automobilové dopravy a passantů, což v případě větší návštěvnosti areálu v době konání různých akcí přináší riziko potencionálních kolizí. Stávající parkovací kapacity areálu jsou v současné době nedostatečné. Návštěvníci areálu mohou využívat omezené kapacity parkovišť na ulici Vodova a Srbská. Zároveň probíhá omezené parkování na komunikacích uvnitř areálu, zejména před objektem  ubytování.

Navržené řešení ponechává stávající síť areálových komunikací v zásadě beze změny. V severojižní ose od vstupu do areálu až k původní sportovní hale je nově navržena komunikace pro pěší ve směru hlavního pěšího tahu, obsluhující  jak původní, tak nově navržené objekty a umožňující absentující oddělení automobilové dopravy od pohybu pěších.

V návaznosti na stávající areálové komunikace navrženo cca 85 nových kolmých parkovacích stání.

Cílem projektu je navýšení hracích ploch pro míčové sporty, neboť současná kapacita je nevyhovující. Dále by mělo dojít k „uvolnění“ hlavní haly areálu pro další typy akcí jako jsou například kulturní a společenské akce. V rámci modernizace a rozšíření hracích ploch je součástí i řešení dopravní situace a parkování v dané lokalitě.

Video 

x

Důležitá zpráva

Nelekejte se, do 7 vteřin budete přesměrováni na nový web.

Společnost Starez - Sport, a.s., která provozuje brněnská sportoviště, modernizuje značku a sjednocuje komunikaci. Změny zavádíme postupně, některá sportoviště tak ještě běží na starých stránkách, jiná už jsme převlékli do nového kabátu.

Přejít na nový web

Děkujeme za pochopení.

x
x

Důležitá zpráva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.